Het bestuur van KBO Liesbos bestaat uit 5 leden n.l.:

Wim Hendrikx Voorzitter
Wil van Nijnatten Secretaris
Theo Quicken Penningmeester
Corry Chantrel-Bastiaansen Lid en Liesleut
José van Poppel Lid