Het bestuur van KBO Liesbos bestaat uit 5 leden n.l.:

Wim Hendrikx Voorzitter
Wil van Nijnatten Secretaris
Corry Chantrel-Bastiaanssen Penningmeester en Liesleut
José van Poppel Lid 
Marlies Schreurs Lid