21 maart 2024

Jaarvergadering 2024

Op 12 maart was de jaarvergadering van KBO Liesbos in het gemeenschapshuis. Daar hebben we afscheid genomen van Wil van Nijnatten na 9 jaren in het bestuur. We hebben hem en ook zijn Giny bedankt. We mochten Ries Rommens welkom heten in het bestuur. We hebben de mening gepeild over een naamswijziging  en we hebben naar aanleiding van de financiële situatie een voorstel voor aanpassing van de contributie gedaan. Alles bij elkaar een goede vergadering met na afloop een toelichting op de activiteiten van de stichting Ambulancewens.

Klik hier voor de foto’s van de vergadering.