21 december 2023

Kerstmis 2023

Op 19 december hebben we met 64 leden de kerstviering gehouden.

Pastor de Leeuw deed de dienst waarin we ook de overleden leden herdachten.

Na het voortreffelijke buffet kwam Anita ons vermaken met haar voorstelling.

Zo te horen en te zien viel dat goed in de smaak.

Een aantal leden werd daarna nog verblijd met een prijs uit de loterij.

Hier willen we de organisatoren, de mensen die de materialen voor de versieringen brachten en de makers van de mooie kerststukjes bedanken.

De foto’s