17 oktober 2023

Themabijeenkomst 17 oktober 2023

Op 17 oktober 2023 heeft Jos Vermunt een lezing gehouden over het Levenseinde.
De zeer interessante lezing werd bijgewoond door 15 personen.
Voor de pauze werden de verschillende vormen van overlijden behandeld: gewoon overlijden, palliatieve zorg en sedatie, versterven en euthanasie.
Na de pauze ging het over gesprek met partner/naasten en wilsverklaringen.

Kernpunten uit de lezing

Uitspraak Epicurus