18 maart 2023

Jaarvergadering 2023

Op 14 maart hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Theo Quicken was aftredend en niet herkiesbaar.

Hij kreeg een zilveren speld van de KBO.

Marlies Schreurs werd met algemene stemmen tot bestuurslid gekozen.