19 november 2022

Middag over Cybercrime

Op dinsdag 8 november hebben we bij KBO-Liesbos een themamiddag gehad over cybercrime. Dat is een duur woord voor misdaad via internet. Het gaat dan om misbruik via de telefoon, de tablet of de computer. Wij werden bijgepraat door Peter de Clercq die hierover voorlichting geeft namens gemeente Breda. Tijdens de middag bleek dat veel mensen hiermee al iets hadden meegemaakt. Er ontstond een levendige discussie. Peter stuurde mij de volgende link naar de informatie die hij ons heeft verteld:

Link naar cybercrime.